top of page

Skill ที่พนักงานต้องมีหลังผ่านสถานการณ์ COVID – 19

อัปเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2564

ผกายวรรณ ไทยคำ | phakaiwan@getece.com | Khon Content Creator

ตั้งแต่โควิด-19 เข้ามาทำความรู้จักกับชีวิตของพวกเรา นับตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา เชื่อว่าหลายๆ คน และหลายๆ องค์กรต่างได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าในความทรงจำ พร้อมๆกับการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่จากสถานการณ์เปลี่ยนโลกในครั้งนี้ ที่เรียกว่าเปลี่ยนโลกก็คงจะไม่ผิด เพราะจากสถานการณ์ดัง นอกจากจะทำให้เราต้องมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ พวกเราเองต้องปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรม ปรับ Mindset ปรับทักษะการเรียนรู้ ให้สามารถอยู่รอดปลอดภัยจากสถานการณ์นี้ไปให้ได้


คำว่าอยู่รอดปลอดภัย ไม่เพียงแต่บุคคลที่จะต้องปรับตัว รักษาตัวให้อยู่รอดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด –19 แล้ว สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่เช่นกัน หลายๆ ธุรกิจและหลายอาชีพโชคร้ายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ต้องปิดตัวลง หรือถูก Lay off กันไป แต่ก็ยังอีกหลายธุรกิจ หลายองค์กรที่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และต่างต้องปรับตัว ปรับแผนเพื่อให้สามารถนำพาองค์กรให้รอดจากสถานการณ์นี้ไปให้ได้


การที่จะทำให้ตัวเรา และองค์กรสามารถรอดพ้นวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญนี้ไปให้ได้ ต้องอาศัยการปรับตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงการต้องมีสติในการปรับ เพราะถ้าพูดถึงการปรับขององค์กรนั้นไม่ง่าย กับการที่นำพาคนเป็น 10 เป็น 100 หรือ เป็น 100 เป็น 1000 ให้มีความว่องไว คล่องตัว และปรับเปลี่ยนได้ทันสถานการณ์ เพราะเพียงผู้นำจะทำหน้าที่นั้นเพียงคนเดียวคงไม่ง่ายนัก ดังนั้น ผู้นำต้องสร้างในคนในองค์กรมี skill ที่พร้อม และสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนได้เท่าทันไปพร้อมๆ กัน


แล้ว skill ที่ว่านั้น จริงๆ แล้ว ต้องมีอะไรบ้าง ช่วง ปีที่ผ่านมา มีนักวิชาการ ได้สรุปประเด็นสำคัญๆ เกี่ยวกับ New Normal หรือ สิ่งปกติใหม่ อันเป็นผลพวงจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่มากมาย แต่ประเด็นสำคัญที่ผู้เขียน จะกล่าวถึงในที่นี่ ก็คือ การสร้าง skill พื้นฐานสำหรับคนในองค์กรที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถนำพาตนเอง และองค์กรรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้


สิ่งแรก ที่เราต้องสร้างให้คนของเรา มีนั่นก็คือ ความสามารถในการปรับตัว หรือมี Agility คำว่า Agility นั้น หมายถึง ความรวดเร็ว คล่องแคล่ว ว่องไว ปราดเปรียวในการปรับตัว อย่าให้เรารู้สึกอุ้ยอ้าย สิ่งสำคัญของการที่จะเราเป็นคนที่มีความ Agility นั้นคือ ความยืดหยุ่น เพราะ ใช่ว่าเราเร็วอย่างเดียวจะเกิด Agility การที่เราสามารถมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ตามสถานกาณ์ต่างๆ ได้นั่นจะเป็น Skill ของ Agility ที่เหมาะสมมากกว่า

แต่การที่จะสร้างให้คนของเรามีความสามารถในการรปรับตัวได้นั้น สิ่งสำคัญประการที่ 2 ก็คือ การพัฒนาความสามารถของรูปทรง T – Shape

พนักงานต่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนในเชิงลึกแล้ว แต่จำเป็นต้องพัฒนาความสามารถหรือความรู้ในแนวกว้าง ให้สามารถนำความรู้หลากหลายแขนงมาเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้ได้


และเพื่อส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทักษะการเรียนรู้ หรือมีการพัฒนาความสามารถในรูปแบบ T- Shape ได้นั้น สุดท้ายสิ่งที่องค์กรต้องสร้างก็คือ องค์กรเองมีต้องส่วนช่วยเสริมสร้าง วัฒนธรรมการการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ เมื่อพูดถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือนิสัยของการชอบเรียนรู้นั้น หลายๆ คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า Impossible เพราะด้วยพื้นฐานของคนไทยแล้ว ไม่ได้มีนิสัยชอบการเรียนรู้ ดังนั้นการที่จะผลักดันการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เราต้องทำอย่างเนียนๆ นั่นก็คือ องค์กรต้องเป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนพร้อมรับความรู้และทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ต้องคอยสร้างบรรกาศ หรือกิจกรรมที่คอยอัพเดทความรู้ใหม่ๆ หรือข่าวสารใหม่ๆ อยู่อเสมอ และสำคัญคือ จะต้องทำให้การเรียนรู้นั้นแฝงตัวอยู่ในทุกๆ กิจกรรมของการทำงาน ทำให้คนรู้สึกว่าได้เรียนรู้ไปอย่างเนียนๆ เพราะไม่ได้เป็นกิจกรมที่แยกออกไป ไม่ใช่การมานั่งเรียนหนังสือ แต่เป็นการเรียนรู้ที่แฝงอยู่ใน work flow นั่นเอง

นี่คือ 3 skill พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องมีหลังจากสถาการณ์โควิด-19 และจะช่วยส้ารงให้คนในองค์กรมีภูมิต้านทานและสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้

ดู 2,014 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page