top of page

Smart Leadership 4.0

อัปเดตเมื่อ 22 ธ.ค. 2563

ชัยทวี เสนะวงศ์ | Chaitawees@gmail.com

การวิจัยของ Iclif มาจากการสอบถามผู้บริหารจำนวน 16,000 คน ใน 28 ประเทศ ด้วยคำถามที่ว่า “สไตล์การนำของผู้นำแบบไหนที่คุณเห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด” ในสังคมเปิด และ Iclif ยังได้นำรายชื่อผู้นำที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ เช่น Aung San Suu Kyi, Abraham Lincoln, Jack Ma, Lee Kuan Yew, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Steve Jobs เป็นต้น มาเป็นต้นแบบสร้างคำถามเกี่ยวกับสไตล์การนำของผู้นำ จากสไตล์ที่เป็นประชาธิปไตยสุดๆ ไปสู่สไตล์ที่เป็นผู้นำแบบใช้อำนาจ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบว่าผู้นำเหล่านั้นใช้สไตล์การนำแบบไหน จึงทำให้ภาวะผู้นำของเขามีประสิทธิภาพสูงสุด ผลของการวิจัยโดยรวมสรุปออกมาว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าผู้นำในสังคมเปิดจะต้องมีสไตล์การนำแบบใช้อำนาจ (Autocratic leadership) โดยมีรายละเอียดของ กลุ่มตัวอย่างในประเทศยุโรป เห็นด้วยร้อยละ 70 ประเทศ ในทวีปอเมริกาเหนือ เห็นด้วย ร้อยละ 80 ประเทศ ในทวีปอเมริกาใต้ เห็นด้วยร้อยละ 87 ประเทศ ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย) เห็นด้วยร้อยละ 83 ประเทศ ในกลุ่มเอเชียตอนเหนือ (ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้) เห็นด้วยร้อยละ 73 และ ออสเตรเลีย เห็นด้วยร้อยละ 73 และ ในรายงานการวิจัยของ Icif ได้ขยายความของผู้นำที่ใช้อำนาจว่าต้องเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะโดยรวมๆ ที่เรียกว่า มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ (Positive Autocracy) ที่กล้าตัดสินใจบนทางเลือกที่เหมาะสม เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในการผลักดันให้งานประสบผลสำเร็จเป็นไปตามที่เขาตัดสินใจ โดยไม่หวั่นไหวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นหรือคนรอบข้าง ตราบใดที่ผู้นำเชื่อว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และควรที่จะต้องทำ ซึ่งจากการวิจัยของ Icif พอที่จะสรุปได้ว่า ถึงแม้คนในสังคมเปิดจะชื่นชอบกับผู้นำสไตล์ที่ใช้อำนาจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้อำนาจของผู้นำจะไปในลักษณะเผด็จการที่ไม่ฟังเสียงใครๆ เลย แต่การใช้อำนาจของผู้นำในสังคมเปิดจะต้องเป็นการใช้อำนาจในทางสร้างสรรค์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้


1. Earn the Right to Use Autocratic Leadership: ต้องเป็นผู้นำที่ผู้คนศรัทรา ไว้วางใจ และครองใจคน


2. Bee Autocratic About Values and Purpose While Remaining Humble, Respectful, and Considerate with People: ผู้นำจะต้องใช้อำนาจในการกำหนดเป้าหมายและค่านิยม


3. Provide “Freedom Within a Framework”: ผู้นำที่ใช้อำนาจจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นทางเลือก


4. Listen, Learn, and Reflect Continuously: จากที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าแนวโน้ม กระแส ของโลกมีความเป็น VUCA World สูง และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว


5. Forgive More Often: การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในศตวรรษที่ 21 อย่างหนึ่งคือ องค์กรต้องหา New S-Curse ขององค์กร ด้วยการเปลี่ยน Mindset ของคน


ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ วารสารการบริหารฅน People Magazine Vol.1.2561 Article - Smart Leadership 4.0 ผู้เขียน ชัยทวี เสนะวงศ์
ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page