• KHON

4 ทักษะใหม่ที่พนักงานที่ต้องใช้ทำงาน Hybrid ในช่วง Pandemic

วสุธร หาญนภาชีวิน | KhonatWork

ต้องการอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม?

เพื่อเข้าอ่านโพสต์เนื้อหาพิเศษนี้ต่อ โปรดสมัครใช้งาน www.khonatwork.com

สมัครเลย
ดู 278 ครั้ง0 ความคิดเห็น